STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid rijdt met grote snelheid op een betonnen muur af.
Het enige wat wij zeggen is: Kunnen wij nog sneller rijden?


Stemwijzer 

 

Wij zijn aan de toekomstige generaties verplicht onze samenleving in stand te houden en de problemen te verkleinen (lees meer). Het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen is in ernstig gevaar door onze leefwijze. Onze politieke partijen hebben hierover nog bijna geen standpunten ingenomen. De tijd dringt.
De problemen in onze samenleving nemen toe door: verandering van het klimaat, multinationals chanteren nationale overheden, toename energieverbruik, vernietiging van natuur en milieu, afname en oneerlijke verdeling wereldwijde werkgelegenheid, toename verschil arm-rijk, toename kosten gezondheidszorg, toename schulden, wij willen steeds meer, toename afval, toename honger en oorlog in de wereld. Deze problemen hebben slechts enkele oorzaken (lees meer).
Veel maatregelen ketsen af op het argument: de concurrentiepositie vermindert en multinationals dreigen te vertrekken (lees meer). De noodzakelijke maatregelen staan hieronder (lees meer).

Links verwijzen naar pagina's op deze website.


Standpunten van de partijen over
de maatregelen voor een duurzame samenleving

Algemeen

Vóór

Tegen

Erkenning: Nederland leeft op te grote voet; te veel mensen en te veel consumptie. Er zijn 2 oplossingen mogelijk.

krimp economie

PvdD,

CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, 50+, FvD

krimp bevolking

 

 

PvdD, DENK

Maatregelen tegen overconsumptie

   

Klimaat: Vermindering CO2-uitstoot met 20% in 2020, 40% in 2030 en 80% in 2050 door minder fossiele brandstoffen (EU doelstelling). Vervanging fossiele energie door duurzame energie; wind en zon.
De wereldwijde temperatuurverhoging mag maximaal 2°C zijn in 2050.
Minder CO2-uitstoot = minder energie = minder consumptie = krimpende economie

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, FvD, SGP

PVV,

Multinationals minder macht
Internationale problemen kunnen alleen dan opgelost worden zoals klimaat, energieprijs, vervuiler betaalt, arbeidsrecht, mobiliteit kapitaal en belasting grondstoffen. Multinationals chanteren nationale overheden.

Voorbeeld: een nationale overheid kan “Vervuiler Betaalt” niet toepassen op multinationals anders vertrekken de multinationals. “Vervuiler Betaalt” betekent: harde bewaakte buitengrenzen en belasting op fossiele brandstoffen.

Nationale overheid meer macht (minder globalisering):
- landsgrenzen herstellen
- samenwerking andere landen voor internationale problemen.
Een groot aantal landen werkt samen en vormt een economisch machtsblok.
Nationale overheid krijgt meer macht en EU minder.
Sneller overeenstemming dan in EU verband

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK, SGP

 EU meer macht (meer globalisering).
- Macht nationale overheid overhevelen naar EU (minder soevereiniteit).
- Vrijhandelsafspraken met landen buiten EU vervallen.
De cultuurverschillen binnen de EU zijn zo groot dat belangrijke beslissingen niet worden genomen of zeer lang op zich laten wachten.

D66, GL, CDA, PvdA,

VVD, PVV, PvdD, SP, CU, 50+, FvD, SGP

Vervuiler betaalt: Belasting op fossiele brandstoffen en daarna op verbruik grondstoffen, ruimte en uitstoot schadelijke emissies. De concurrentiepositie mag niet veranderen: gelijktijdige invoering in alle landen waarmee Nederland een vrijhandelsverdrag heeft. Belasting op arbeid kan vervallen.
Belasting op fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = subsidies duurzame en fossiele energie vervallen
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid

D66, PvdD, GL

PVV, VVD, PvdA,  SP, CDA, CU, 50+, FvD, SGP

Circulaire-economie: Stimulering hergebruik en recycling van afval en zuinig gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen zoals antimoon, goud, zink en molybdeen. Belasting op grondstoffen (consumptie) stimuleert hergebruik en recycling. De concurrentiepositie mag niet veranderen: gelijktijdige invoering in alle landen waarmee Nederland een vrijhandelsverdrag heeft.
Minder grondstoffen = minder producten = minder consumptie = minder afval

D66, PvdD, CDA, GL, PvdA, SP, DENK, FvD, CU

PVV,

Nederland uit de euro: De euro drijft de noordelijke en de zuidelijke euro landen uit elkaar waardoor een volgende financiële crisis ontstaat.

Hierna de geldschepping door private banken stoppen; zekerstelling spaargelden en verlagen gevolgen financiële crisis.

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK

Vrijhandelsverdragen vervangen door (lage) invoerrechten betekent minder globalisering en minder  macht voor multinationals.
Hogere belastingen = hogere prijzen = lokale ondernemingen kunnen beter concurreren = meer werkgelegenheid = afname verschil arm – rijk = minder consumptie (minder verspilling) = minder energie verbruik = duurzame en stabiele samenleving.

SP, DENK, 50+, FvD, PvdD

PvdA, GL, D66,  CDA, VVD, CU, SGP

Maatregelen tegen overbevolking

   

Gezinsplanning: Ontmoediging grote gezinnen en stimulering kleine gezinnen of geen kinderen.

PVV, FvD

CDA, D66, GL, PvdA, SP, PvdD, CU, SGP

Immigratie: Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland.
Op wereldschaal bevorderen opvang vluchtelingen in de regio.

PVV, 50+, FvD

GL, CDA, VVD, PvdA, PvdD, D66, SP, CU, SGP

Religie en politiek: Druk uitvoeren op religieuze en politieke leiders om geboortebeperking te promoten in plaats van voortplanting.

 

SGP

Een partij is vermeld als het standpunt vóór of tegen is. Hoeveel vóór of tegen is niet vermeld. Een partij wordt niet vermeld als er géén duidelijk standpunt is.

Bovenstaande maatregelen dienen in alle verkiezingsprogramma's te staan. Daarnaaast kunnen partijen zich onderscheiden met eigen onderwerpen. De standpunten van de partijen zijn te vinden onder het menu van de knop Stemwijzer en zijn bijgewerkt op 31-1-2017.