STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid rijdt met grote snelheid op een betonnen muur af.
Het enige wat wij zeggen is: Kunnen wij nog sneller rijden?


Stemwijzer 

 

De mens verbruikt anderhalf keer zoveel als de aarde duurzaam levert. De aarde voorziet duurzaam maximaal 3 miljard mensen op ons welvaartsniveau. Ruim 4 miljard mensen zijn teveel voor een eerlijke welvaartsverdeling. De bevolkingsaanwas stopt als het aantal kinderen per vrouw vermindert. En dat gebeurt als er meer welvaart voor arme mensen komt. Meer welvaart voor meer mensen betekent meer spullen en voedsel, meer energie en grondstoffen, nog meer CO2-uitstoot, nog meer klimaatverandering, nog minder land geschikt voor bewoning en landbouw etc.
De VN verwacht in 2100 bijna 11 miljard mensen. In 2100 zijn ruim 8 miljard mensen teveel op deze aarde. Veel land is in 2100 onbewoonbaar door de klimaatverandering (VN). Wij vernietigen onze aarde steeds sneller. Wie durft nog kinderen te nemen? Wie durft nog op een partij te stemmen die economische groei wil? Let op groene groei bestaat niet. Wie durft de grenzen open te houden voor immigratie? De tijd dringt.

De noodzakelijke maatregelen staan hieronder (lees meer). Veel maatregelen ketsen nu af op het argument: de concurrentiepositie vermindert en multinationals dreigen te vertrekken (lees meer). Ons inkomen is erg afhankelijk van handel met het buitenland door multinationals.

Links verwijzen naar pagina's op deze website.


Standpunten van de partijen over
de maatregelen voor een duurzame samenleving

Algemeen

Vóór

Tegen

Erkenning: Nederland leeft op te grote voet

Te veel mensen, consumptie en bedrijven.

Twee oplossingen zijn mogelijk.

krimp economie

PvdD,

CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, 50+, FvD

krimp bevolking

 

 

DENK, SGP

Klimaat
Wereldwijd stijgt de temperatuur door de toename van CO2
EU-doel: in 2050 wereldwijde temperatuurverhoging maximaal 2°C

Grootste oorzaak is fossiele energie zoals olie, gas, kolen en hout. De toename afremmen door een wereldwijde krimp van economie en bevolking, overgaan op duurzame energie zoals wind, zon en kernenergie en een verandering van het geldsysteem (huidige systeem laat geen krimpende economie toe).
Krimpende economie en bevolking = minder consumptie = minder energie = minder CO2-uitstoot. Met duurzame energie zijn wij minder afhankelijk van politiek instabiele olie landen en verdienen wij hiermee op termijn geld.

   

Deeloplossing 1: De CO2-uitstoot verminderen met 20% in 2020, 40% in 2030  en 80% in 2050. Nederland wil 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.
Nederland is genoodzaakt met subsidies de vervanging van fossiele energie door duurzame energie (wind, zon en biomassa) te stimuleren (Klimaatakkoord).

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, SGP

 FvD, PVV

Deeloplossing 2: Het geld van de subsidies gebruiken voor de verdediging van ons land tegen de gevolgen van deze  temperatuurstijging zoals stijging zeespiegel.
China en India gaan pas na 2030 de uitstoot verminderen. China bouwt intussen honderden kolencentrales extra (ook in Afrika). De wereldbevolking neemt explosief toe. Daardoor nemen wereldwijd de broeikasgassen toe en stijgt de temperatuur naar 3° tot 5°C in 2050. De maatregelen van de EU maken minimaal verschil en beschadigen onze concurrentiepositie.

 FvD, PVV

 

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, SGP

Deeloplossing 3: Andere landen dwingen de uitstoot te verminderen. Een land dat grensoverschrijdende milieuvervuiling onvoldoende tegengaat straffen met importbelastingen (Stiglitz).
Producten maken binnen de EU kost meer dan buiten de EU door de CO2-heffingen, duurzame energie en andere milieu maatregelen. Massaproducten van buiten de EU zijn goedkoper dan vanuit de EU zelf maar zijn wel onder foute condities gemaakt. Importheffingen op massaproducten heffen dit prijsverschil op. Importheffingen stimuleren het buitenland om ook over te stappen op duurzame energie. De vrije markt verduurzamen door de macht van multinationals te verminderen en op de import van massaproducten naar de EU invoerrechten te laten betalen; zonnepanelen, vele soorten kleding, vele soorten voedsel, speelgoed, etc. Multinationals produceren deze artikelen steeds goedkoper door uitbuiting arbeidskrachten, milieu onvriendelijk werken, belasting ontduiking, goedkopere en vervuilender energie etc.
Ons midden en klein bedrijf is goed in staat deze massaproducten te maken zeker met de tegenwoordige robots. Deze producten zijn duurzamer en leveren meer werkgelegenheid binnen de EU met: betere arbeidsrechten, minder schade milieu, meer belasting afdracht, duurzamere energie, minder transport, eerlijker concurrentie, afname verschil arm - rijk.

SP, DENK, PvdD

PvdA, GL, D66, CDA, VVD, CU, SGP, FvD, PVV, 50+

Maatregelen tegen overconsumptie

   

Multinationals chanteren nationale overheden. De marktmacht van Multinationals is veel te groot waardoor internationale problemen blijven bestaan zoals klimaat, energieprijs, vervuiler betaalt, arbeidsrecht, mobiliteit kapitaal en belasting grondstoffen.

Voorbeeld: onze overheid kan “Vervuiler Betaalt” niet toepassen anders vertrekken multinationals naar het buitenland.

Nationale overheid meer macht (minder globalisering):
- landsgrenzen herstellen
- samenwerking andere landen voor internationale problemen.
Een groot aantal landen werkt samen en vormt een economisch machtsblok.
Nationale overheid krijgt meer macht en EU minder.
Sneller overeenstemming dan in EU verband

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK, SGP

 EU meer macht (meer globalisering).
- Macht nationale overheid overhevelen naar EU (minder soevereiniteit).
- Vrijhandelsafspraken met landen buiten EU vervallen.
Belangrijke beslissingen blijven uit omdat de cultuurverschillen binnen de EU zo groot zijn.

D66, GL, CDA,

VVD, PVV, PvdA, PvdD, SP, CU, 50+, FvD, SGP

Vervuiler betaalt: Belasting op fossiele brandstoffen en daarna op verbruik grondstoffen, ruimte en uitstoot schadelijke emissies. De concurrentiepositie mag niet veranderen: gelijktijdige invoering in alle landen waarmee Nederland een vrijhandelsverdrag heeft. Evenredige importheffing op producten gemaakt met fossiele brandstoffen betekent: harde bewaakte buitengrenzen.
Belasting op fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = subsidies duurzame en fossiele energie vervallen
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid

D66, PvdD, GL

PVV, VVD, PvdA,  SP, CDA, CU, 50+, FvD, SGP, DENK

De geldschepping door private banken stoppen en bij een nieuw wettelijk bevoegd orgaan onderbrengen. De maatschappelijke baten van een dergelijke conversie zijn uiterst positief. Een krimpende economie is hierbij mogelijk zonder crisis; inflatie naar 0% en spaargelden en pensioenen zeker gesteld.

   

De geldschepping veranderen vereist zeggenschap over de munteenheid. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de euro hiermee begint. Het is beter als Nederland uit de euro stapt: De euro drijft de noordelijke en de zuidelijke euro landen uit elkaar waardoor een volgende financiële crisis ontstaat.

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK

Maatregelen tegen overbevolking

   

Gezinsplanning: Ontmoediging grote gezinnen en stimulering kleine gezinnen of geen kinderen.

PVV, FvD

CDA, D66, GL, PvdA, SP, PvdD, CU, SGP

Beperk de arbeidsmigratie; in 2018 waren dit er 800.000 (CBS). Het is een pervers verdienmodel.
De maatschappelijke nadelen zijn groter dan de economische voordelen hier en in de landen van herkomst. Stuur migranten terug naar het land van herkomst. Stuur ook de bedrijven daarheen die voornamelijk gebruik maken van deze migranten.

PvdD, PVV, FvD, SP, CU

GL, CDA, VVD, PvdA, D66, SGP, 50+

Immigratie: Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland.
Op wereldschaal bevorderen opvang vluchtelingen in de regio.

PVV, 50+, FvD, VVD, CU,

GL, CDA,  PvdA, PvdD, D66, SP, SGP

Religie en politiek: Druk uitvoeren op religieuze en politieke leiders om geboortebeperking te promoten in plaats van voortplanting.

 

SGP, DENK

Een partij is vermeld als het standpunt vóór of tegen is. Hoeveel vóór of tegen is niet vermeld. Een partij is niet vermeld als er géén duidelijk standpunt is.

Bovenstaande maatregelen dienen in alle verkiezingsprogramma's te staan. Daarnaaast onderscheiden partijen zich met eigen onderwerpen. De standpunten van de partijen zijn te vinden onder het menu van de knop Stemwijzer en zijn bijgewerkt op 24-4-2019.