STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid rijdt met grote snelheid op een betonnen muur af.
Het enige wat wij zeggen is: Kunnen wij nog sneller rijden?


Stemwijzer 

 

De problemen in onze samenleving nemen toe door: verandering van het klimaat, chantage overheid door multinationals, toename energieverbruik, vernietiging van natuur en milieu, afname en oneerlijke verdeling wereldwijde werkgelegenheid, toename verschil arm-rijk, toename kosten gezondheidszorg, toename schulden, wij willen steeds meer, toename afval, toename honger en oorlog in de wereld (lees meer). Onze natuurlijke leefomgeving en daarmee onze toekomst worden vernietigt. Er is geen keuze; dit moet stoppen. Maar hoe? De tijd dringt.

De noodzakelijke maatregelen staan hieronder (lees meer). Veel maatregelen ketsen nu af op het argument: de concurrentiepositie vermindert en multinationals dreigen te vertrekken (lees meer). Ons inkomen is erg afhankelijk van handel met het buitenland door multinationals.

Links verwijzen naar pagina's op deze website.


Standpunten van de partijen over
de maatregelen voor een duurzame samenleving
Klik hier
voor de standpunten van de 4 kleine partijen

Algemeen

Vóór

Tegen

Erkenning: Nederland leeft op te grote voet; te veel mensen en te veel consumptie.
2 oplossingen zijn mogelijk.

krimp economie

PvdD,

CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, 50+, FvD

krimp bevolking

 

 

DENK, SGP

Maatregelen tegen overconsumptie

   

Klimaat: Wereldwijd stijgt de temperatuur door de toename van CO2. Deze toename wordt veroorzaakt door verbranding van olie, gas, kolen en hout (fossiele energie). Toename afremmen door wereldwijd:
Oplossing: De ecomie en bevolking moeten krimpen. Gelijktijdig overgaan op duurzame energie zoals wind, zon en kernenergie.
Krimpende economie en bevolking = minder consumptie = minder energie = minder CO2-uitstoot 
Duurzame energie maakt ons minder afhankelijk van politiek instabiele olie landen en levert ons op termijn geld op.

   

Deeloplossing 1: EU-doel is om de wereldwijde temperatuurverhoging met maximaal 2°C in 2050 te laten toenemen door de CO2-uitstoot te verminderen met 20% in 2020, 40% in 2030  en 80% in 2050. Nederland wil 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.
Nederland is genoodzaakt met subsidies de vervanging van fossiele energie door duurzame energie (wind, zon en biomassa) te stimuleren.

Deeloplossing 2: China en India gaan pas na 2030 verminderen. China bouwt intussen nog honderden kolencentrales extra (ook in Afrika). De wereldbevolking neemt explosief toe. Wereldwijd nemen hierdoor de broeikasgassen toe en stijgt de temperatuur naar 3° tot 5°C in 2050. De maatregelen van de EU maken minimaal verschil en beschadigen onze concurrentiepositie. Gebruik het geld van de subsidies voor de verdediging van ons land tegen de gevolgen van deze  temperatuurstijging.

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, SGP

 

FvD, PVV

 

 

Multinationals chanteren nationale overheden. Macht Multinationals moet afnemen om internationale problemen te kunnen oplossen zoals klimaat, energieprijs, vervuiler betaalt, arbeidsrecht, mobiliteit kapitaal en belasting grondstoffen.

Voorbeeld: onze overheid kan “Vervuiler Betaalt” niet toepassen op multinationals anders vertrekken deze naar het buitenland.

Nationale overheid meer macht (minder globalisering):
- landsgrenzen herstellen
- samenwerking andere landen voor internationale problemen.
Een groot aantal landen werkt samen en vormt een economisch machtsblok.
Nationale overheid krijgt meer macht en EU minder.
Sneller overeenstemming dan in EU verband

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK, SGP

 EU meer macht (meer globalisering).
- Macht nationale overheid overhevelen naar EU (minder soevereiniteit).
- Vrijhandelsafspraken met landen buiten EU vervallen.
De cultuurverschillen binnen de EU zijn zo groot dat belangrijke beslissingen niet worden genomen of zeer lang op zich laten wachten.

D66, GL, CDA,

VVD, PVV, PvdA, PvdD, SP, CU, 50+, FvD, SGP

Vervuiler betaalt: Belasting op fossiele brandstoffen en daarna op verbruik grondstoffen, ruimte en uitstoot schadelijke emissies. De concurrentiepositie mag niet veranderen: gelijktijdige invoering in alle landen waarmee Nederland een vrijhandelsverdrag heeft. Evenredige importheffing op producten gemaakt met fossiele brandstoffen betekent: harde bewaakte buitengrenzen.
Belasting op fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = subsidies duurzame en fossiele energie vervallen
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid

D66, PvdD, GL

PVV, VVD, PvdA,  SP, CDA, CU, 50+, FvD, SGP, DENK

De vrije markt moet verduurzamen door de macht van multinationals te verminderen en importheffingen op massaproducten naar de EU; zonnepanelen, vele soorten kleding, vele soorten voedsel, speelgoed, etc. Multinationals produceren deze artikelen steeds goedkoper door uitbuiting arbeidskrachten, milieu onvriendelijk werken, belasting ontduiking, goedkopere en vervuilender energie etc.
Ons midden en klein bedrijf kan deze massaproducten prima produceren zeker met de tegenwoordige robots. Producten zijn dan duurzamer en leveren meer werkgelegenheid binnen de EU op bij: betere arbeidsrechten, minder schade milieu, meer belasting afdracht, duurzamere energie, minder transport, eerlijker concurrentie, afname verschil arm - rijk.

SP, DENK, 50+, FvD, PvdD

PvdA, GL, D66, CDA, VVD, CU, SGP

Circulaire-economie: Stimulering hergebruik en recycling van afval en zuinig gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen zoals antimoon, goud, zink en molybdeen. Belasting op grondstoffen (consumptie) stimuleert hergebruik en recycling. De concurrentiepositie mag niet veranderen: gelijktijdige invoering in alle landen waarmee Nederland een vrijhandelsverdrag heeft.
Minder grondstoffen = minder producten = minder consumptie = minder afval

D66, PvdD, CDA, GL, PvdA, SP, DENK, FvD, CU, VVD

PVV,

Nederland uit de euro: De euro drijft de noordelijke en de zuidelijke euro landen uit elkaar waardoor een volgende financiële crisis ontstaat.

Hierna de geldschepping door private banken stoppen; zekerstelling spaargelden en verlagen gevolgen financiële crisis.

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK

Maatregelen tegen overbevolking

   

Gezinsplanning: Ontmoediging grote gezinnen en stimulering kleine gezinnen of geen kinderen.

PVV, FvD

CDA, D66, GL, PvdA, SP, PvdD, CU, SGP

Beperk de arbeidsmigratie vanuit de EU; in 2018 waren dit er 400.000 (CBS).
De economische voordelen wegen niet op tegen de maatschappelijke nadelen hier en in de landen van herkomst. Migranten terug naar het land van herkomst en de bedrijven die voornamelijk gebruik maken van deze migranten, er achteraan.

PvdD, PVV, FvD, SP

GL, CDA, VVD, PvdA, D66, CU, SGP, 50+

Immigratie: Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland.
Op wereldschaal bevorderen opvang vluchtelingen in de regio.

PVV, 50+, FvD, VVD, CU,

GL, CDA,  PvdA, PvdD, D66, SP, SGP

Religie en politiek: Druk uitvoeren op religieuze en politieke leiders om geboortebeperking te promoten in plaats van voortplanting.

 

SGP, DENK

Een partij is vermeld als het standpunt vóór of tegen is. Hoeveel vóór of tegen is niet vermeld. Een partij wordt niet vermeld als er géén duidelijk standpunt is.

Bovenstaande maatregelen dienen in alle verkiezingsprogramma's te staan. Daarnaaast kunnen partijen zich onderscheiden met eigen onderwerpen. De standpunten van de partijen zijn te vinden onder het menu van de knop Stemwijzer en zijn bijgewerkt op 24-4-2019.