STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid rijdt met grote snelheid op een betonnen muur af.
Het enige wat wij zeggen is: Kunnen wij nog sneller rijden?


Stemadvies

 

Over welke problemen moeten wij stemmen?

De wereld heeft te maken met een groot aantal problemen. De meest bekende zijn: de corona pandemie, klimaatverandering, groeiende machtsconcentraties, toenemende ongelijkheid, financiële instabiliteit, verlies biodiversiteit, een steeds onzekerder en stressvoller arbeidsleven en uitputting van hulpbronnen (zie ook Crisis). De belangrijkste oorzaak is het beleid van de afgelopen veertig jaar; een op groei gerichte economie.
De wereld staat voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen volgens de denktank OECD. Het beleid gericht op economische groei moet op de schop want het is niet in staat de economische en sociale resultaten verder te verbeteren. De noodzaak blijkt uit:

 • Een versnelling van de milieucrisissen; de klimaatverandering gaat steeds sneller.
 • De snelle technologische veranderingen wijzigen veel aspecten van onze economieën. Banen veranderen in aantal, het soort banen en de manier waarop deze zijn georganiseerd. Grote multinationale ondernemingen hebben wereldwijde monopolieposities.
 • Investeringen en handel verschuiven naar het zuiden en oosten van de wereld. Grote multinationals vormen complexe wereldwijde productienetwerken en toeleveringsketens.
 • Is het werkende deel van de bevolking in staat het niet-werkende deel te blijven onderhouden met de toenemende vergrijzing? De ongelijkheid tussen de generaties versterkt de ongelijkheid op het gebied van inkomen, rijkdom, geslacht en ras.

Bedenk daarbij dat groene of duurzame groei niet bestaan.

Wie heeft de macht?

(Zie ook Macht) Onze overheid hoort de macht te hebben maar in werkelijkheid volgt de overheid het grootkapitaal, multinationals en ngo's. Ambtenaren volgen blindelings procedures en wetten zonder naar de gevolgen voor de burger te kijken (Pieter Omtzicht). Veel burgers komen daardoor in de knel en verliezen het vertrouwen in de overheid.

(Clingendael instituut) Niet-democratische machten zijn zo krachtig dat zij grotendeels het publieke leven bepalen in ons land en de EU. Deze niet-democratische machten zijn de grote multinationale ondernemingen, centrale banken en de wereldwijde organisaties zoals WTO, VN, IMF. Kapitaal krijgt steeds meer macht. Arbeid is door automatisering en robotisering steeds minder noodzakelijk. Deze niet-democratische machten zijn uit op steeds meer macht en hebben daar economische groei voor nodig dus meer consumptie. Zij willen een "Great Reset": de komst van een wereldregering waarin nationale staten ondergeschikt zijn. Internationale ondernemingen en organisaties nemen de publieke macht over. Burgers hebben daarbij geen democratische inbreng; een politieke systeem zoals in China. Het is een serieus plan want alle westerse regeringsleiders zijn deelgenoot. Dit plan levert een concentratie van macht met misbruik en uitbuiting van de burger tot gevolg.

Wat moet er gebeuren?

De niet-democratische machten moeten verminderen. Een omslag in de politiek is hiervoor noodzakelijk. De macht over ondernemingen moet weer terug naar de democratie. De "Great Reset" mag niet plaatsvinden. De macht van het grootkapitaal breken is alleen mogelijk met een stop op de globalisering. Ook het Klimaatbeleid en het verminderen van de overconsumptie vereisen een stop. Wat is daarvoor nodig:

 1. Een eigen munt; de gulden kan bestaan naast de handelsmunt, de euro. Onze democratie krijgt weer de macht over het kapitaal terug.
 2. Importheffingen op massaproducten; de EU is al begonnen met voorstellen voor staal. Alle massaproducten zijn in de EU of Nederland te maken waardoor betere controle en meer werkgelegeheid ontstaan. Lokale bedrijven kunnen weer concurreren met multinationals.
 3. Omzetbelasting voor multinationals is nodig zodat belasting ontwijking niet meer mogeljk is. Een aantal EU landen heft al een digitaks.

Nobelprijswinnar Stiglitz zegt het als volgt: De overheid moet zorgen voor volledige werkgelegenheid door: eerlijkere economische spelregels, herstructurering van patenten, progressievere belasting, actief de maak- in een diensteneconomie veranderen en de hiervoor benodigde belastingen ophalen bij de grote bedrijven.

Volgens de OECD moet de politiek zich op vier doelen richten (zie rapport: De groei voorbij):

 • een duurzaam milieu,
 • minder verschil tussen arm en rijk,
 • de groei-economie veranderen in een welzijnseconomie,
 • meer mogelijkheden voor de opvang van crisissen.

Oplossingen zijn onder meer een ecotaks, groene investeringen, herverdeling van vermogen door middel van belastingheffing, een maximum inkomen, een basisinkomen en verkorte werktijden. Voorwaarde hierbij is dat de buitengrenzen van Nederland of de EU op een kier gaan zodat geen valse concurrentie van buiten de EU plaatsvindt; minder globalisering. De inflatie moet stoppen zodat prijzen echt stabiliseren. Dit betekent: geen prijsverhogingen van producten, geen collectieve loonsverhogingen, geen reclame en geen arbeidsmigranten. De centrale bank verandert het inflatiedoel van de huidige 2% naar 0% en berekent weer rente.

Stemadvies

Voorstel OECD: Stem op een partij die niet vastgeroest zit in het vrijemarktdenken zoals VVD, D66, CDA en PvdA. Stem op een partij die minder wil globaliseren en economische groei wil afremmen.