STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid rijdt met grote snelheid op een betonnen muur af.
Het enige wat wij zeggen is: Kunnen wij nog sneller rijden?


Stemadvies


Voorstel OECD: Stem op een partij die niet vastgeroest zit in het vrijemarktdenken zoals VVD, D66, CDA en PvdA; deze partijen dienen de elite teveel. Stem op een partij die minder wil globaliseren en de economische groei wil afremmen. De Stemwijzer geeft per maatregel aan welke partij vóór en welke partij tegen is.

Waarom stemmen?

Al vele jaren neemt de welvaart toe terwijl de kwaliteit van ons leven en relaties afnemen. Ook de zekerheid over onze toekomst neemt af. Het op groei gerichte economische beleid van de afgelopen 40 jaar moet veranderen. Een welzijnseconomie is nodig volgens de OECD, nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz en vele anderen. Ook de klimaatverandering afremmen betekent stoppen met economische groei (IPCC). Maar de huidige machthebbers willen doorgaan met de groei-economie. Stoppen met economische groei betekent echt stoppen want groene of duurzame groei bestaan niet.

Wat moet er gebeuren?

Nobelprijswinnaar economie Stiglitz zegt "De overheid moet zorgen voor volledige werkgelegenheid". Dat betekent: eerlijkere economische spelregels, progressievere belasting, actief de maak- in een diensten-economie veranderen en de benodigde belastingen ophalen bij de grote bedrijven. De OECD stelt in het rapport "De groei voorbij" een politiek met vier doelen voor:

  • de groei-economie veranderen in een welzijnseconomie,
  • minder verschil tussen arm en rijk; belasting op vermogen in plaats van op arbeid,
  • een duurzaam milieu; vervuiler betaalt,
  • meer mogelijkheden voor de opvang van crisissen.

Wie heeft de macht?

Onze overheid hoort de macht te hebben. In werkelijkheid volgt onze overheid de elite. De elite bestaat uit niet-democratische machten van het grootkapitaal, grote multinationals, NGO's (WTO, VN, IMF etc) en deels ook de EU. Deze elite wil steeds meer macht en heeft daarvoor de groei-economie nodig. Deze elite is zo krachtig dat zij grotendeels het publieke leven bepalen in ons land en de EU. De rijken (het kapitaal) krijgen steeds meer macht over de armen (de arbeid). Burgers krijgen steeds minder macht doordat de helft van de huidige banen binnen 10 tot 20 jaar verdwijnt door automatisering en robotisering. De elite heeft via het "World Economic Forum" een wereldregering bedacht waarin nationale staten ondergeschikt zijn ("The Great Reset"). Grote multinationals en organisaties nemen de publieke macht over. Burgers hebben daarbij geen democratische inbreng meer; een politiek systeem zoals in China. Dit plan met een concentratie van macht heeft misbruik en uitbuiting van de burger tot gevolg zoals beschreven in "Publicatie van het Clingendael instituut". Het is een gevaarlijk plan want alle westerse regeringsleiders zijn deelgenoot. Een omslag in de politiek is nodig om de macht van de elite te breken (zie pagina Macht).

Welke maatregelen zijn nodig?

Meer macht naar onze overheid betekent de macht van de elite breken door minder "Globalisering". Een meer lokale economie is noodzakelijk voor een welzijnseconomie. Een welzijnseconomie is ook nodig voor het Klimaatbeleid en tegen de overconsumptie. Maatregelen zijn: 

  • Importheffingen op massaproducten zodat lokale bedrijven weer kunnen concurreren met multinationals.
  • De buitengrenzen van Nederland of de EU gaan op een kier door importheffingen (koolstofgrensheffing). Valse concurrentie van buiten de EU vindt minder plaats.
  • Invoering van een eigen munt. Gebruik de euro daarnaast als handelsmunt. Onze democratie krijgt de macht over ons kapitaal terug.
  • De inflatie moet stoppen zodat prijzen echt stabiliseren. Dit betekent: geen prijsverhogingen van producten, geen collectieve loonsverhogingen, geen reclame en geen arbeidsmigranten. De centrale bank verandert het inflatiedoel van de huidige 2% naar 0% en berekent weer rente.