STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?
Stem op de juiste partij om op tijd te stoppen.


Stemwijzer 

 

De welvaart van toekomstige generaties is in ernstig gevaar door onze leefwijze. Denk daarbij aan de toename van: extreem weer, de vernietiging van natuur en milieu, vluchtelingenstromen, schuldencrisis, wereldwijde werkeloosheid en intolerantie voor andersdenkenden. Een toevoeging op artikel 29 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens moet zijn: "Een ieder heeft plichten ten aanzien van de toekomstige gemeenschap zodat toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen; duurzame ontwikkeling." Iedereen heeft hiermee de plicht de mondiale problemen van ruimtegebruik, grondstoffen en energie te helpen verkleinen door: afname van de bevolkingsomvang, afname van materiële consumptie en verduurzamen consumptie- en productiemethoden. Vasthouden aan de groei-economie kan dan niet meer. Onze politieke partijen hebben hierover nog bijna geen standpunten ingenomen. De tijd dringt.


Standpunten van de 10 grootste partijen over
de maatregelen voor een duurzame samenleving
Klik hier voor de kleine partijen

Algemeen

Vóór

Tegen

Erkenning: Nederland leeft op te grote voet; te veel mensen en te veel consumptie. Er zijn 2 oplossingen mogelijk.

krimp economie

PvdD, CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, 50+

krimp bevolking

  PvdD,

Maatregelen tegen overconsumptie

   

Energie: Vermindering CO2-uitstoot met 20% in 2020 en in 2050 met 80% door minder fossiele brandstoffen (EU doelstelling).
De wereldwijde temperatuurverhoging mag maximaal 2°C zijn in 2050.
Minder CO2-uitstoot = minder energie = minder consumptie

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+

PVV,

Belasting: Fiscale vergroening: belasting op arbeid vervangen door belasting op fossiele brandstoffen.
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid
Belasting fossiele brandstoffen = meer duurzame energie = minder consumptie
Meer belasting fossiele brandstoffen = minder subsidie duurzame energie

D66, PvdD, GL

PVV, VVD, PvdA,  SP, CDA, CU, 50+

Duurzame circulaire maatschappij: Stimulering hergebruik en recycling van afval en zuinig gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen zoals antimoon, goud, zink en molybdeen.
Minder grondstoffen = minder producten = minder consumptie

D66, PvdD, CDA, GL, PvdA, SP, CU

PVV,

Politiek draadkrachtiger maken:
óf: de markt (globalisatie) inperken door de landsgrenzen te herstellen en over te stappen op een eigen munt. Voordelen zijn: overconsumptie neemt af, wij hebben het in eigen hand waardoor veel sneller iets bereikt kan worden, werkgelegenheid neemt toe en verschil arm-rijk neemt af. Nadeel is dat grote problemen afgestemd moeten worden met veel landen.
óf: de EU meer macht geven. Meer macht van onze eigen regering (soevereiniteit) overhevelen naar de EU. Voordeel is dat de EU meer macht krijgt waardoor meer te bereiken is. Nadelen zijn: de overconsumptie neemt toe, de verschillen tussen arm en rijk nemen toe en de werkgelegenheid neemt af. De cultuurverschillen binnen de EU zijn zo groot dat belangrijke beslissingen niet genomen worden of zeer lang op zich laten wachten.


PVV, PvdD, SP


PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+

D66, GL, CDA, PvdA,

VVD, PVV, PvdD, SP, CU, 50+

 

De macht van Multinationals verminderen door bijvoorbeeld hogere belastingen voor mutinationals. De voordelen van globalisering wegen niet meer op tegen de nadelen.
Hogere belastingen = hogere prijzen = lokale ondernemingen kunnen beter concurreren = meer werkgelegenheid = afname verschil arm – rijk = minder consumptie (minder verspilling) = minder energie verbruik = duurzame en stabiele samenleving.

 

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, PVV, CU,

Maatregelen tegen overbevolking

   

Gezin: Ontmoediging grote gezinnen en stimulering kleine gezinnen of geen kinderen.

PVV,

CDA, D66, GL, PvdA, SP, PvdD, CU

Immigratie: Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland.
Op wereldschaal bevorderen opvang vluchtelingen in de regio.

PVV, 50+

GL, CDA, VVD, PvdA, PvdD, D66, SP, CU

Religie: Druk uitvoeren op religieuze leiders om geboortebeperking te prediken in plaats van het prediken van voortplanting.

   

Deze maatregelen dienen in alle verkiezingsprogramma's te staan. Daarna kunnen partijen zich met eigen onderwerpen onderscheiden.
Alle standpunten (bijgewerkt 31-1-2017) waarop de selectie heeft plaatsgevonden, zijn in deze website terug te vinden onder de knop Stemwijzer.  Een partij is vermeld als het standpunt vóór of tegen is. De mate waarin een partij vóór of tegen is, is hier niet vermeld. Ook bij géén standpunt is de partij niet vermeld.