STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?
Stem op de juiste partij om op tijd te stoppen.


Stemwijzer kleine partijen


Afkortingen voor de kleine partijen:
50+ - 50PLUS

CU - Christen Unie
DENK - DENK (afscheiding PvdA)
FvD - Forum voor Democratie

Algemeen

Vóór

Tegen

Erkenning: Nederland leeft op te grote voet; te veel mensen en te veel consumptie. Er zijn 2 oplossingen mogelijk.

krimp economie

   50+, DENK, FvD, CU

krimp bevolking

   50+, DENK,  FvD,

Maatregelen tegen overconsumptie

   

Energie: Vermindering CO2-uitstoot met 20% in 2020 en in 2050 met 80% door minder fossiele brandstoffen (EU doelstelling).
De wereldwijde temperatuurverhoging mag maximaal 2°C zijn in 2050.
Minder CO2-uitstoot = minder energie = minder consumptie

 50+, DENK, CU,

 

Belasting: Fiscale vergroening: belasting op arbeid vervangen door belasting op fossiele brandstoffen.
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid
Belasting fossiele brandstoffen = meer duurzame energie = minder consumptie
Meer belasting fossiele brandstoffen = minder subsidie duurzame energie

 

FvD, CU

Duurzame circulaire maatschappij: Stimulering hergebruik en recycling van afval en zuinig gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen zoals antimoon, goud, zink en molybdeen.
Minder grondstoffen = minder producten = minder consumptie

DENK, CU

 

Politiek draadkrachtiger maken:
óf: de markt (globalisatie) inperken door de landsgrenzen te herstellen en over te stappen op een eigen munt. Voordelen zijn: overconsumptie neemt af, wij hebben het in eigen hand waardoor veel sneller iets bereikt kan worden, werkgelegenheid neemt toe en verschil arm-rijk neemt af. Nadeel is dat grote problemen afgestemd moeten worden met veel landen.
óf: de EU meer macht geven. Meer macht van onze eigen regering (soevereiniteit) overhevelen naar de EU. Voordeel is dat de EU meer macht krijgt waardoor meer te bereiken is. Nadelen zijn: de overconsumptie neemt toe, de verschillen tussen arm en rijk nemen toe en de werkgelegenheid neemt af. De cultuurverschillen binnen de EU zijn zo groot dat belangrijke beslissingen niet genomen worden of zeer lang op zich laten wachten.


FvD,


50+, DENK, CU,

50+, DENK,

FvD, CU,

Multinationals extra belasten. Multinationals hebben tegenwoordig meer nadelen dan voordelen.
Hogere belastingen = hogere prijzen = lokale ondernemingen kunnen beter concurreren = meer werkgelegenheid = afname verschil arm – rijk = minder consumptie (minder verspilling) = minder energie verbruik = duurzame en stabiele samenleving.

DENK,

 FvD, CU,

Maatregelen tegen overbevolking

   

Gezin: Ontmoediging grote gezinnen en stimulering kleine gezinnen of geen kinderen.

 

CU,

Immigratie: Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland.
Op wereldschaal bevorderen opvang vluchtelingen in de regio.

50+,  FvD,

DENK, CU,

Religie: Druk uitvoeren op religieuze leiders om geboortebeperking te prediken in plaats van het prediken van voortplanting.