STEMWIJZER
voor de toekomst


GezinsplanningWat is minimaal nodig om wereldwijd gezinsplanning van de grond te krijgen:

  • Druk op religieuze en politieke leiders om bevolkingsafname te propageren. Ontwikkelingshulp bij meewerken; niet meewerken betekent niet welkom in ons land.
  • Ontwikkelingshulp afstemmen op de emancipatie van de vrouw;
  • Uitleg publiek waarom de bevolking moet krimpen;
  • Uitleg publiek waarom 2 kinderen het maximale is;
  • Gratis voorbehoedsmiddelen;
  • Beloning sterilisatie;
  • Gratis abortus tot een bepaalde week waarbij de vrouw de abortus bepaalt;
  • Ouders met meer dan 2 kinderen tegenwerken op sociaal en economisch gebied.

 

Problemen bij gezinsplanning:

(website: Overpopulation nieuwsbrief 23)
Gratis voorbehoedsmiddelen
Gezinsplanning is mogelijk door het gratis verstrekken van voorbehoedsmiddelen in landen waar sterke bevolkingsgroei leidt tot een gebrek aan middelen van bestaan en gewapende conflicten, bijvoorbeeld in Afrika (Zuid-Soedan) en het Midden-Oosten (Syrië). Het ter beschikking stellen van condooms, de (prik)pil en spiraaltjes betekent niet automatisch dat deze middelen ook gebruikt worden. Introductie van anticonceptie door Westerse organisaties is een proces dat heel omzichtig moet worden aangepakt om geen weerstanden op te roepen. Hun bemoeienis met het voortplantingsgedrag wordt dan ook steevast met de verhullende term ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’ (sexual and reproductive health and rights) aangeduid, terwijl vooral geboortebeperking wordt bedoeld. Deze organisaties krijgen te maken met verzet van religieuze leiders en onwil.

Onwetendheid
(Onderzoek Guttmacher Institute) Wereldwijd blijkt een aanzienlijk percentage vrouwen in ontwikkelingslanden niet aan anticonceptie te doen, terwijl ze niet zwanger willen worden en voorbehoedsmiddelen beschikbaar zijn. Ze denken dat hun gezondheid schade leidt als ze iets gebruiken, of dat er niets kan gebeuren zolang je ‘het’ maar niet te vaak doet of een kind de borst geeft. Ook speelt eigen weerzin of weerstand van de partner of de familie tegen het gebruik van anticonceptiva een rol.

Kinderen als oudedagsvoorziening
Deze redenering veronderstelt een doelbewust handelen van de ouders. Hiervoor bestaan echter geen aanwijzingen, hoewel het best zo zal zijn dat kinderen in die landen later voor hun ouders gaan zorgen. Maar die ouders maken veel kinderen, omdat ouders in die landen dat al jaren zo doen, zoals dat ook in Nederland gebruikelijk was tot in de vorige eeuw. Als dan ook nog veel kinderen dank zij een verbeterde hygiëne en succesvolle ziektebestrijding in leven blijven, ontstaan grote gezinnen. Of een pensioenvoorziening hierin verandering zal aanbrengen is twijfelachtig. Zo’n voorziening staat niet op zichzelf, maar vereist een welvaartsstijging die wellicht wél van invloed is op het kindertal, omdat scholing dan belangrijk wordt voor een baan en ouders niet voor een hele schep kinderen onderwijs kunnen bekostigen.

Onderwijs en studie bekorten de vruchtbare periode
Het is de vraag of onderwijs op zich veel kan uitrichten in een traditionele cultuur. Het is allerminst zeker dat meisjes met een ander wereldbeeld van school komen en geëmancipeerd een eigen bestaan zullen gaan opbouwen. Veel belangrijker is dat meisjes, zolang ze op school zitten, niet beschikbaar zijn voor de huwelijksmarkt. Ze trouwen later, waardoor de periode waarin ze zwanger kunnen worden wordt bekort. Er is gewoon minder tijd beschikbaar voor het krijgen van kinderen.
Het effect van verkorting van de vruchtbare periode zien we ook bij ons in Europa. In de landen Italië, Portugal en Spanje is de jeugdwerkloosheid hoog. Zonder baan geen inkomen en dus geen huis. Dat betekent lang thuis moeten wonen en uitstel van een huwelijk. Zonder adequate woonruimte ook geen kinderen, dus uiteindelijk weinig of geen gelegenheid tot gezinsvorming.
Ook in Nederland blijven de jongeren lang thuis wonen: in 2014 woonde de helft van de 15- tot 29-jarigen thuis. Studieschuld, geen vast contract en hoge huizenprijzen zullen bij onze jonge volwassenen de periode voor gezinsvorming bekorten. Het krijgen van kinderen wordt uitgesteld en de kans op zwanger worden neemt af. De ervaring in Italië leert dat een positieve bevolkingspolitiek in de vorm van een geboortepremie en betaald ouderschapsverlof hierin geen verandering kan brengen.

Bevolkingskrimp in de Europese Unie is wenselijk, op iedere twee inwoners is er één te veel, gegeven het gemiddelde consumptieniveau en de ecologische draagkracht van het gebied.  Dat die krimp echter wordt veroorzaakt door een tekort aan banen en door woningnood is minder verkwikkelijk. Te weinig banen en te weinig huizen voor te veel mensen… in feite is overbevolking in Europese landen de oorzaak van bevolkingskrimp.