STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?


Welke oorzaken?


In het kort: Een aantal oorzaken zijn verantwoordelijk voor veel veranderingen in deze wereld: het gebruik van fossiele brandstoffen, globalisering, overbevolking, groei-economie, geldschepping door private banken en belasting op arbeid. Samengevat: te veel mensen consumeren te veel.

 

Welke oorzaken zijn verantwoordelijk voor de veranderingen die niet ongestraft door kunnen gaan.
Onderstaande nummering komt overeen met de veranderingen genoemd op pagina "Wat gaat fout?"

 1. Klimaatverandering: De toename van CO2 in de lucht veroorzaakt de klimaatverandering. Deze CO2 komt voornamelijk in de lucht door verbranding van fossiele brandstoffen: olie gas en kolen. Verbranding is noodzakelijk voor de energiebehoefte bij de productie van goederen, voedsel, warmte en koeling. Ons economisch systeem (groei-economie) vereist dat wij daarvoor de goedkoopste energiedragers gebruiken: de fossiele brandstoffen. Het CO2-gehalte in de lucht stijgt exponentieel door het toenemend aantal mensen op deze Aarde (overbevolking).
 2. Afname werkgelegenheid: Het IMF heeft aangetoond dat door globalisering en robotisering de werkgelegenheid wereldwijd afneemt. Globalisering en robotisering laat de economie groeien waarbij voor velen  het werk wegvalt en voor minder mensen nieuw werk wordt gecreëerd. Nederland kan ten koste van andere landen tijdelijk profiteren van globalisering maar ook in ons land zal de werkgelegeheid uiteindelijk afnemen.
 3. Afname leefbaarheid Aarde: De mensheid verbruikt continue meer dan de Aarde kan leveren. Voor Nederland is dit 4 x en voor de EU als geheel 2,5 x; de voetafdruk. Wij plegen nu roofbouw op onze Aarde door onze groei-economie, globalisering en overbevolking. Met onze levensstandaard kunnen op deze Aarde slechts 4 miljard mensen duurzaam leven. In 2050 zijn er bijna 10 en in 2100 ruim 11 miljard mensen. Of onze levensstandaard moet lager (minder globalisering en geen groei-economie) en het aantal mensen op deze Aarde moet minder (overbevolking).
 4. Immigratie: De uitzichtloosheid in arme landen doet mensen vluchten naar ons land. De overbevolking in arme landen is daarvoor de belangrijkste reden.
 5. Verschil arm-rijk: De globalisering en de geldschepping zijn de voornaamste oorzaken voor het toenemende verschil tussen arm en rijk volgens de Wereldbank.
 6. Kosten gezondheidszorg: De kosten voor onze gezondheid gaan ieder jaar omhoog doordat er technisch steeds meer mogelijk is en wij steeds ouder worden. De verzorging is arbeidsintensief en wordt door veel vrijwilligers opgepakt. Ouderenzorg is door de belasting op arbeid bijna onbetaalbaar geworden. De inzet van vrijwilligers wordt steeds moeilijker.
 7. Onze samenleving (geldsysteem) is gebaseerd op schulden. Om deze schulden te laten afnemen is inflatie noodzakelijk. Om dan toch de economie in stand te houden moet onze economie continue groeien. Hapert de economie dan exploderen de schulden. Een duurzame financiële situatie kan alleen bereikt worden door ons monetaire systeem te veranderen; geldschepping door overheden in plaats van private banken.
 8. Macht overheid-multinational: 750 Multinationals hebben 80% van de wereldeconomie in handen. De sterk verhoogde internationale mobiliteit van het kapitaal en de globalisering van de markten maken dat de macro-economische maatregelen van nationale regeringen steeds minder invloed uitoefenen.
 9. Wij willen steeds meer: Ons economisch systeem is gebaseerd op groei. De consument is geprogrammeerd om daarin mee te gaan. Als wij dit proces willen stoppen zal de groei-economie moeten overgaan in bijvoorbeeld een circulaire economie gebaseerd op recycling.
 10. Toenemend energieverbruik: De groei-economie kan alleen bestaan door per persoon meer te produceren. Dit kan door meer te mechaniseren, automatiseren, robotiseren en/of globaliseren (transport) waarbij dus meer energie nodig is. Doordat fossiele brandstoffen voorlopig goedkoper blijven dan duurzaam opgewekte energie komt er steeds meer CO2 in de lucht.
 11. Afval: De afvalberg wordt steeds groter door de toename van: het aantal mensen (overbevolking), globalisering en robotisering. De producten zijn hierdoor zo goedkoop geworden dat bij de kleinste afwijking van het product zowel producent als consument dit weggooien. Een enorme verspilling van grondstoffen vindt plaats.
 12. Milieu onvriendelijke stoffen: De productie van voedsel voor het enorme aantal mensen (overbevolking) vereist het gebruik van milieu onvriendelijke stoffen die zich ophopen in ons lichaam, oppervlaktewater en bodem. Volledig overgaan op biologische landbouw is met onze overbevolking niet haalbaar.
 13. Uitsterven van planten en dieren: Veel planten- en dierensoorten sterven uit door de overbevolking en ons gedrag. Niemand weet of de mens wel kan blijven bestaan zonder deze soorten.
 14. Opraken grondstoffen: Grondstoffen raken op doordat het verbruik almaar toeneemt. Er zijn steeds meer consumenten door het toenemende aantal mensen (overbevolking) en iedere consument verbruikt steeds meer door de steeds goedkoper wordende productie (globalisering en robotisering).
 15. Afname vrije ruimte: De vrije ruimte neemt af doordat wij deze aarde met steeds meer mensen moeten delen (overbevolking).
 16. De afname van ons sociaal gemeenschapsgevoel vindt plaats door de individualisering van de maatschappij. Maar ook doordat steeds meer mensen met andere culturen om ons heen komen wonen en nauwelijks integreren. Globalisering en immigratie door overbevolking zijn de oorzaken voor deze afname.
 17. Verruwing samenleving: Wegvallen religie betekent minder waarden en normen. In een geglobaliseerde wereld waar de economie op groei is gebaseerd, wordt continue gehamerd op bezit. Het kan niet anders dan dat de mens zijn/haar status afmeet aan bezit. Gemeenschappen vallen uit elkaar doordat de globalisering vereist dat mensen verhuizen naar andere gemeenschappen. Daarnaast vestigen zich in onze gemeenschap continue nieuwe (arbeids)immigranten die amper integreren. Wij moeten daardoor samenleven met mensen die wij amper kennen. De benodigde prestatiedruk om aan de verwachtingen te voldoen, levert enorme stress op. In de sport wordt de winnaarsmentaliteit aangeleerd waardoor weinig respect overblijft voor de verliezers. De mens wordt egocentrisch en de andere waarden en tradities verdwijnen.
 18. Keuzevrijheid - afname geluk: De globalisering levert steeds meer keuzevrijheid op. Om te kunnen concurreren, moet het product of de dienst steeds goedkoper gemaakt worden. Sommige producenten doen dit door de kwaliteit en levensduur af te laten nemen. Vooral de sociaal zwakkeren zien de onderlinge verschillen nauwelijks en besteden hun geld aan de verkeerde producten en diensten. Veel immigranten laten generaties lang hun keuze afhangen van kerk of familie en zijn weinig betrokken bij de maatschappij.
 19. Toename honger en oorlog wereldwijd: Conflicten ontstaan doordat gemeenschappen te weinig ruimte (overbevolking) hebben om zichzelf te kunnen zijn (eigen religie, politiek) en voor zichzelf te kunnen zorgen (economie). De klimaatverandering (verbranding van fossiele brandstoffen) zorgt voor extremer weer met misoogsten tot gevolg waardoor honger en oorlogen toenemen.