STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?
Stem op de juiste partij om op tijd te stoppen.


Hoe nu verder?


Samenvatting: De veranderingen in deze wereld zoals klimaatverandering, bevolkingstoename, toename verschil arm en rijk, milieuvervuiling, toename macht multinational, afbrokkeling sociale structuren etc. kunnen niet ongestraft doorgaan. De westerse wereld moet minder consumeren en wereldwijd moet de bevolking krimpen. Specifieke oplossingen zijn dan: verminderen globalisatie, fossiele energie vervangen door duurzame, groei-economie vervangen door circulaire-economie, belasting op arbeid vervangen door belasting op consumptie, stimuleren kleine gezinnen, beperken immigratie en religieuze leiders dwingen tot het promoten van geboortebeperking.

 

Oplossingen

Veel problemen die wij ondervinden, hebben slechts enkele oorzaken. Hiervoor moeten oplossingen gevonden worden: verminderen globalisatie, fossiele energie vervangen door duurzame energie, groei-economie vervangen door circulaire-economie, belasting op arbeid vervangen door belasting op consumptie, stimuleren kleine gezinnen, beperken immigratie en religieuze leiders dwingen tot het promoten van geboortebeperking. De volgende oplossingen zijn mogelijk:

 • Om aan onderstaande oplossingen te werken zullen politici eerst moeten erkennen dat deze problemen veroorzaakt zijn door overbevolking en overconsumptie.
 • Minder globalisatie betekent minder vrijhandelsverdragen en het heffen van (lage) invoerbelastingen. Deze belastingen liggen nu al zeer laag en mogen niet veel hoger worden om niet door te schieten naar protectionisme.
 • Om de CO2 te verminderen moeten de fossiele brandstoffen vervangen worden door duurzame energiebronnen. Duurzaam opgewekte energie kost tot 2050 meer dan energie uit fossiele brandstoffen. De benodigde grote hoeveelheden energie laten niet toe dat duurzame energie blijvend gesubsidieerd kan worden. Op een gegeven moment zal een CO2-belasting ingevoerd moeten worden op het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit verruïneert onze concurrentiepositie op de wereldmarkt. Deze maatregel kan daarom alleen als deze tegelijkertijd in alle landen wordt ingevoerd waarmee ons land een vrijhandelsverdrag heeft. De heffingen op de import vanuit de overige landen zal herzien moeten worden. Gelijktijdig de belastingheffing op arbeid verminderen zorgt ervoor dat arbeidsintensieve producten gelijk blijven in prijs. Energie intensieve producten zullen niet meer geëxporteerd kunnen worden.
 • Vervanging belasting op arbeid door belasting op consumptie; vergroening van het belastingstelsel.
 • Het overgaan van onze groei-economie op een circulaire-economie is alleen mogelijk als de invoering van deze maatregel gelijktijdig plaatsvindt in alle landen waarmee een vrijhandelsakkoord is gesloten. Daarnaast is een verandering van het geldstelsel noodzakelijk: geldschepping door de overheid in plaats van private banken. De economische sturing van ons land zal niet meer op basis van het BNP maar op basis van banen of geluk moeten gebeuren.
 • Een betere verdeling van het werk is goed mogelijk binnen een circulaire-economie. Binnen een groei-economie wordt dat steeds moeilijker; de moordende concurrentie in en tussen landen vereist dat de (goedkoopste) werknemers een maximaal aantal uren werken. De concurrentie in een circulaire -economie is minder moordend waardoor de overheid meer macht heeft om de werktijden beter te verdelen.
 • De overbevolking stoppen betekent: religieuze leiders overtuigen om geboortebeperking bij gelovigen te prediken. Ook binnen ons land zal alles gedaan moeten worden om het aantal geboorten te beperken door het stimuleren van kleine gezinnen (gratis anticonceptie).
 • De immigratie moet stoppen omdat ons land zwaar overbevolkt is. De huidige gemeenschap heeft de plicht het land leefbaar te houden voor toekomstige generaties zodat deze toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen. De meeste landen kunnen hierom geen grote aantallen vluchtelingen opvangen. Indien dit toch noodzakelijk is zal dit in een van de landen in de eigen regio moeten gebeuren. Vluchtelingen moeten zodra de rust is weergekeerd, terug naar hun moederland om daar het geheel weer op te bouwen. Haast is geboden om de klimaatverandering te beperken omdat deze verandering grote aantallen vluchtelingen teweeg zal brengen.
 • De grote vraag bij dit alles is: doen we dit binnen de huidige EU of binnen de samenwerking van een kleiner aantal landen. De doelstelling van de EU is meer welvaart door globalisatie en groei-economie en daarnaast zoveel mogelijk samenwerken (minder kans op oorlog onderling). Binnen de EU is een snelle overeenstemming over bovenstaande oplossingen onmogelijk door de economische en culturele verschillen. Door uit de EU te gaan en de samenwerking met een aantal gelijkgestemde landen op te zoeken zijn bovenstaande oplossingen het snelst te realiseren. De politiek krijgt daardoor meer macht om aan bovenstaande oplossingen te werken.

 

Uitgangspunten

Bij het vinden van de oplossingen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

 • Het kapitalistische systeem is het best denkbare economische systeem.
 • Een ieder heeft plichten ten aanzien van de toekomstige gemeenschap zodat toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen.
 • Fossiele brandstoffen en grondstoffen blijven deze eeuw goedkoper dan duurzaam verkregen energie en gerecyclede grondstoffen. De economie van de landen met de vindplaatsen voor fossiele brandstoffen en grondstoffen functioneert op "gratis" geld uit de grond waarmee goederen uit het buitenland gekocht kunnen worden. Dus aanbod van fossiele brandstoffen en grondstoffen uit deze landen blijft zelfs als de wereldprijs onder de kostprijs komt te liggen.
 • Onze materiele welvaart moet minder maar kan niet halveren.
 • Het werk neemt af door automatisering, robotisering en globalisering.
 • Het werk is om de gemeenschap te dienen. De gemeenschap is er niet om het werk te dienen. Dus een bedrijf met meer dan 50% arbeidsimmigranten hoort hier niet thuis.
 • Belangrijk voor het geluk van een mens is zingeving. Betaald werk is hier uitermate geschikt voor. Het geeft je een doel en je gaat met mensen om.

 

Beïnvloeding

De oplossingen beïnvloeden elkaar sterk en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Enkele voorbeelden zijn:

 • Meer globalisatie betekent een hoger energieverbruik dus meer CO2, minder werk en meer groei van de economie.
 • Meer mensen betekent meer energieverbruik, meer CO2 en minder werk per persoon.
 • Minder CO2 betekent minder energie, minder groei van de economie, minder globalisatie en meer werk.

Alle oplossingen hebben meer van het een en minder van het ander in zich. Met de ecologisch voetafdruk kan gemeten worden tot hoever de oplossingen doorgevoerd moeten worden.

Hoe alles elkaar beïnvloedt laat het volgende voorbeeld zien. Als de westerse wereld de levensstandaard van de gemiddelde afrikaan aanneemt is er geen sprake meer van overbevolking. Voedsel is er dan voor alle mensen. Doordat er bijna geen transport meer is zal ook de globalisatie sterk afnemen geen auto's, geen schepen van China naar Europa, bijna geen vliegtuigen, kleine huizen, geen smartphones en computers. Ook het CO2 gehalte neemt af waardoor het klimaat minder snel verandert. Wel zal een gedeelte van de bevolking van Nederland moeten verhuizen want ons land kan geen voedsel produceren voor alle huidige inwoners.