STEMWIJZER
voor de toekomst


EU


Politiek daadkrachtiger maken: De EU kampt met grote problemen. De bevolking is niet tevreden met de EU. De EU is te veel voor de markt (globalisatie) en te weinig voor de mensen (democratie). Burgers willen dat de EU banen schept, de immigratie stromen inperkt, de macht van multinationals vermindert, het bankwezen onder controle houdt, de financiële crises oplost, de economie versterkt, de verschillen tussen arm en rijk verkleint en de klimaateisen omzet in maatregelen etc. Maar de EU heeft te weinig zeggenschap om dit te kunnen. De politiek kan op twee manieren daadkrachtiger gemaakt worden: Nederland blijft binnen de EU of Nederland vertrekt uit de EU. Blijven betekent meer macht naar de EU en vertrekken betekent meer gaan samenwerken met gelijkgezinde landen. Snel grote veranderingen doorvoeren kan alleen als Nederland uit de EU vertrekt. Door de sterke economie van Nederland zullen gelijkgezinde landen snel volgen.


De Europese crisis

De economische en politieke problemen van Europa worden veroorzaakt doordat de monetaire en financiële integratie veel verder zijn gevorderd dan de politieke (raad, parlement en commissie) en andere EU-instellingen (hof, bank, ombudsman etc.). De democratie en economie zijn ten prooi gevallen aan deze wanverhouding. Om de democratie te redden is ofwel méér politieke integratie, ofwel minder economische integratie (minder globalisatie) vereist. De leiders in Europa weigeren een keus te maken en zo sleept de malaise zich voort (Dani Roderick). Nederland kan verder gaan binnen de EU of buiten de EU.


Nederland uit de EU

De markt (globalisatie) inperken door de landsgrenzen te herstellen en over te stappen op een eigen munt. Nederland moet hiervoor uit de EU vertrekken en aparte handelsverdragen sluiten. Voordelen zijn: de overconsumptie neemt af, wij hebben het in eigen hand waardoor veel sneller iets bereikt kan worden, de werkgelegenheid neemt toe en het verschil arm-rijk neemt af. Nadeel is dat grote problemen afgestemd moeten worden met veel landen. Doordat Nederland een sterke economie heeft zullen de landen met een minder sterke economie snel willen volgen. Met een klein aantal landen kunnen al gauw grote stappen worden gezet.


Nederland in de EU

De EU meer macht geven. Macht van onze eigen regering (soevereiniteit) overhevelen naar de EU. Voordeel is dat de EU veel macht krijgt waardoor veel te bereiken is. Nadelen zijn: de overconsumptie neemt toe, de verschillen tussen arm en rijk nemen toe en de werkgelegenheid neemt af (vooral in de zuideljke landen). De cultuurverschillen binnen de EU zijn zo groot dat met zoveel landen alleen in een langzaam tempo kleine stapjes tegelijk gezet kunnen worden.

  • Méér politieke integratie vereist dat de cultuurverschillen tussen de landen onderling niet al te groot zijn. Dit is nu nog wel het geval. Het neemt tientallen jaren in beslag om culturen naar elkaar toe laten groeien. Op korte termijn is politieke integratie dus niet haalbaar.
  • Minder economische integratie is vereist en veel sneller haalbaar. Een aantal regelingen zullen geheel of gedeeltelijk teruggedraaid moeten worden. De euro is een gegeven. Een groot probleem vormt de arbeidsimmigratie. Dit probleem kan aangepakt worden. Hiervoor moet de arbeid in bedrijven meer verricht worden door lokale werknemers en aangevuld met een beperkt percentage arbeidsimmigranten. Ook bij Europese aanbestedingen kan met weegfactoren het eigen land een voorkeursrol krijgen. Het vrije verkeer van personen, goederen en diensten blijft hiermee in stand.