STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van Forum voor Democratie

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van Forum voor Democratie betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt economie: De economische dynamiek terug!

Energie

Standpunt duurzaamheid: Forum voor Democratie steunt de energietransitie, onder meer om onafhankelijker te worden van het Midden-Oosten, om schonere lucht te hebben en om de schitterende koolstof-polymeren die nu worden opgestookt te behouden.

Belasting

Standpunt belasting: Bovendien leidt een simpeler stelsel met twee tariefgroepen (20% en 35%) tot veel lagere uitvoeringskosten bij de belastingdienst en kan er door de hoge belastingvrije voet van € 20.000 een einde gemaakt worden aan het zinloos rondpompen van geld door de belastingdienst via de veelheid aan toeslagen.

Circulaire maatschappij

Standpunt duurzaamheid: Meehelpen opruimen van de ‘plastic soep’ in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk.

Meehelpen opruimen van de ‘plastic soep’ in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk.

Vrije markt

Standpunt EU: Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten. We willen samenwerken en handel drijven – en dat kan uitstekend via de Europese Vrijhandelsassociatie, eventueel via lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte, en uiteraard via tal van andere internationale verdragen. Maar de EU, de open grenzen en de euro: daar moeten we vanaf. Standpunt economie: Het bedrijfsleven - en vooral het MKB - is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de vitaliteit van de Nederlandse economie – en het MKB dient dan ook centraal te staan in het overheidsbeleid.

Multinationals

Standpunt geen.

Europese Unie

Standpunt Europa: Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten.

Gezin

Standpunt belastingen: Afschaffing kinderbijslag na tweede kind.

Immigratie

Standpunt immigratie: Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier wordt opgevangen. Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst. Overheidsgeld kan veel beter en effectiever worden besteed aan opvang in de regio.

Religie

Standpunt religie: geen