STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van beweging DENK

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van beweging DENK betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt sociaal: DENK vindt dat de nadruk in ons welvaartsbegrip te sterk ligt op geld, economische groei en kwantiteit, in plaats van op kwaliteit, gevoelens en ervaringen.

Energie

Standpunt Duurzaam: Vóór een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050

Belasting

Standpunt belastingen: geen

Circulaire maatschappij

Standpunt duurzaam: DENK vindt dat het gebruik van grondstoffen moet worden beperkt en dat productieafval moet worden hergebruikt.

Standpunt duurzaam: DENK vindt dat het gebruik van grondstoffen moet worden beperkt en dat productieafval moet worden hergebruikt.

Vrije markt

Standpunt rechtvaardig: Vóór vrijhandel die in het voordeel is van álle landen in de wereld, door het uitbannen van opgedrongen neoliberalisme aan ontwikkelingslanden en productdumping door westerse bedrijven.

Multinationals

Standpunt rechtvaardig: DENK vindt dat bedrijven te veel invloed krijgen met verdragen als CETA, TiSA en TTIP

Europese Unie

Standpunt rechtvaardig: DENK is vóór de EU. De Europese vrijhandel, vrede en solidariteit hebben grote voordelen voor ons land. DENK is echter tegen de uitdijende en ondemocratische EU-bureaucratie.

Gezin

Standpunt sociaal: Vóór een verhoging van het kinderbijslagbedrag

Immigratie

Standpunt Immigratie : geen

Religie

Geen standpunt