STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?


Overbevolking


In het kort: Met onze levensstandaard is op deze Aarde maar plaats voor 4 miljard mensen. De verwachting is dat er 8 tot 10 miljard mensen zijn vóór 2050. De armen willen hetzelfde wat de rijken (wij) bezitten. Om honger en oorlogen te voorkomen is een wereldwijde bevolkingspolitiek nodig. Uitgangspunt daarbij is de toevoeging op het artikel 29 van de Universele rechten van de mens: "Een ieder heeft plichten ten aanzien van de toekomstige gemeenschap zodat toekomstige generaties ook vrij en volledig tot ontplooiing kunnen komen." Voor Nederland betekent dat geboorteregulering, beperking immigratie en beperking asielopvang. Religieuze en politieke leiders moeten geboortebeperking verkondigen in plaats van voortplanting.

Situatie Nederland: In de afgelopen jaren zijn in Nederland gemiddeld per dag:

  • 465 kinderen geboren en 405 mensen overleden; netto 60 personen.
  • 540 immigranten gevestigd en 405 emigranten vertrokken; netto 135 personen.

De bevolking neemt dus iedere dag in Nederland met ongeveer 200 personen toe. Per jaar zijn dat er 70.000; een complete stad.

Overbevolking

(Bron: website Overbevolking) Overbevolking is een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. Of het nu om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat, ieder land in de wereld heeft ermee te maken of zal ermee te maken krijgen. 

Een land kan zijn niveau van welvaart handhaven dankzij invoer van goederen uit andere landen. Dat kan niet onbeperkt doorgaan. Het aantal inwoners per land stijgt en het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar acht tot tien miljard te klimmen. De kans is groot dat steeds meer landen hun eigen producten zelf nodig hebben. De aarde kan nu eenmaal maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent. We zullen dus alles eerlijker moeten verdelen om geen ruzie of oorlog te krijgen. 

Of het nu te wijten is aan de vervuiling door de mens of komt door veranderingen in ons zonnestelsel, het klimaat verandert. Het zeewaterpeil hoeft nog maar weinig te stijgen of er verdwijnen al veel kostbare landbouwgebieden. Voorlopig denken wij mensen de honger voor te blijven door gebruik van kunstmest, het industrieel fokken van dieren en andere overlevingsmethoden. De voedselprijs zal stijgen en arme mensen zullen daar het slachtoffer van worden (zie Voedsel). De mens heeft de neiging steeds meer welvaart te willen. Wereldwijd neemt het aantal auto’s en ijskasten zienderogen toe. Dan komt er een moment waarop bevolkingsgroei en stijging van de welvaart met elkaar botsen. Stromen mensen zullen over de wereld trekken op zoek naar meer voedsel en welvaart. Spanningen ontstaan door de verschillende culturen. Techneuten wijzen er dan graag op dat de techniek alle oplossingen voor onze problemen heeft. Echter, de afgelopen decennia hebben de technische voorzieningen de bevolkingstoename niet bij kunnen houden. Steeds meer mensen lijden in de wereld honger. Waar het onderkennen en het oplossen van de problemen op wereldschaal uitblijven, is een uitbarsting van oorlog en geweld voor de handliggend. Het aantal milieuvluchtelingen stijgt naar 400 miljoen in 2050 (zie Immigratie). Deze vluchtelingen opnemen in andere gemeenschappen zullen die volledig ontwrichten.

Bevolkingspolitiek

De enige oplossing is een bevolkingspolitiek op wereldschaal. Praten hierover is voor veel mensen taboe. Voor het overbevolkte Nederland betekent dit:

  • Gezinsplanning; Stimuleer kleine gezinnen en de keuze voor geen kinderen. Ontmoedig grotere gezinnen. Voordeel daarvan is ook dat minder ongewenste, zieke en verwaarloosde kinderen worden geboren en veel onnodig lijden wordt vermeden.
  • Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland. Bevordering op wereldschaal voor de opvang van vluchtelingen per regio. Vluchtelingen gaan terug naar eigen land zodra dit veilig is.
  • Religieuze en politieke leiders moeten geboortebeperking verkondigen in plaats van voortplanting.