STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van Groen Links

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van Groen Links betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Geen erkenning.

Energie

Standpunt energieonafhankelijkheid: GroenLinks wil de energievoorziening van Europa vergroenen om energieonafhankelijk te worden. Duurzame energie kunnen we namelijk zonder problemen op ons eigen continent opwekken met zonnepanelen, windturbines, waterkrachtcentrales en aardwarmte. Daarbij is Europese samenwerking cruciaal zodat we optimaal kunnen profiteren van Spaanse zon en Hollandse wind. Door flink in te zetten op energiebesparing, kan de Europese Unie in 2035 de gaskraan uit Rusland definitief dichtdraaien. Uit ons plan voor de Groene EnergieUnie blijkt dat dit een haalbare doelstelling is. Tussen 2030 en 2040 hebben we ook geen kolen en olie meer nodig voor onze elektriciteitsvoorziening. En in 2040 kunnen we de laatste kerncentrale uitzetten. Uranium komt immers ook van buiten de Europese Unie, terwijl het afval tot 100.000 jaar gevaar oplevert voor het Europese milieu en Europeanen.

Belasting

Standpunt belastingen: GroenLinks verlaagt de belasting voor mensen met een kleine beurs. Vervuilers en mensen met een hoog inkomen gaan meer belasting betalen.

Circulaire maatschappij

Standpunt afval en recycling: Grondstoffen zoals ijzer en olie raken op. Maar nog steeds verspillen wij ontzettend veel natuurlijke hulpbronnen, door ze als afval weg te gooien. GroenLinks wil deze verspilling en bijbehorende vervuiling tegengaan. Daarom willen wij bijvoorbeeld het statiegeld uitbreiden. Ons doel is een circulaire economie waarin grondstoffen niet op stortplaatsen of in verbrandingsinstallaties eindigen, maar steeds opnieuw worden gebruikt. Producenten die zeer zeldzame grondstoffen gebruiken, worden verplicht de oude producten in te nemen en de zeer zeldzame grondstoffen steeds opnieuw te gebruiken, als het aan GroenLinks ligt. Zo ontstaat minder afval, verspillen wij minder grondstoffen en zijn we minder afhankelijk van de import van nieuwe grondstoffen.

Vrije markt

Standpunt eerlijke handel: Globalisering biedt grote kansen voor ontwikkelingslanden. Maar zij hebben nu te weinig voordeel van de wereldhandel. Voor GroenLinks is het doel niet vrije handel, maar eerlijke handel.

Multinationals

Standpunt Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO): GroenLinks vindt dat multinationals de richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten volgen. De overheid actief moet er actief op toezien dat dit gebeurt. Door de risico’s op dit terrein in kaart te brengen en aan te pakken worden grove schendingen van mensenrechten voorkomen.

Europese Unie

Standpunt Europese Unie: Voor het aanpakken van grote, grensoverschrijdende problemen hebben we de Europese Unie hard nodig. Banken, vervuilde rivieren en vluchtelingen laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Een goed klimaat- en energiebeleid lukt alleen samen met andere EU-lidstaten. Daarom is GroenLinks voor een sterker Europa.

Gezin

Standpunt inkomensverdeling: Daarom kiest GroenLinks voor hervormingen. GroenLinks maakt de kinderbijslag inkomensafhankelijk. Mensen met hoge inkomens hebben geen kinderbijslag nodig.

Immigratie

Standpunt vluchtelingen: GroenLinks wil een realistisch, humaan en rechtvaardig asielbeleid. In 2015 vluchtten ongeveer een miljoen mensen naar Europa. Weg voor oorlog, geweld en vervolging. We hebben de verantwoordelijkheid die mensen bescherming te bieden. In plaats van praten over het sluiten van grenzen moeten we ons de handen uit de mouwen steken. Dat betekent zorgvuldige toelatingsprocedures, uitsluitsel binnen een redelijke termijn en een fatsoenlijke, menswaardige behandeling voor asielzoekers.

Religie

Geen uitspraken over geboortebeperking