STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van het CDA

Op deze pagina zijn de uitganspunten of standpunten (wanneer deze specifieker zijn) overgenomen van de officiële website van CDA betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt duurzaamheid: Wij zijn voor groei die duurzaam en innovatief is.

Energie

Standpunt Energie: Energie is onmisbaar in onze samenleving. Onze huidige energiebronnen raken langzaam op of zijn erg vervuilend. We willen de overstap maken naar duurzame energie. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Op termijn zijn er dan geen kolen- en kerncentrales meer nodig. Wij vinden dat het makkelijker moet worden voor bedrijven en particulieren om zelf duurzame energie op te wekken, op te slaan en te verhandelen. De overheid moet daarom voor betere procedures zorgen en als het kan voor minder regels. Voor nieuwbouwwoningen moeten er strengere normen komen zodat deze huizen energiezuinig gebouwd worden.

Belasting

Standpunt begrotingstekort: Door een combinatie van hervormingen, bezuinigingen en investeringen willen we de uitgaven van de overheid terugdringen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een begrotingsevenwicht.

Circulaire maatschappij

Standpunt duurzaamheid: We streven naar een balans tussen mens, milieu en economie, zodat wij de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. Wij willen daarom toe naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken, zoals we nu doen.

Standpunt afval: Afval is een grondstof. Het CDA wil dat Nederland koploper wordt als het gaat om afvalvermindering en hergebruik van afval. Binnen één kabinetsperiode dient 85% van het afval te worden hergebruikt.

Vrije markt

Standpunt ondernemers: Het CDA wil minder regels en minder rompslomp voor ondernemers. Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. Bij toepassing van aanbestedingsregels dienen ook MKB-bedrijven een reële kans te krijgen op een opdracht van de overheid. Daarbij dient de EU regelgeving niet strenger te worden toegepast dan noodzakelijk.

Multinationals

Standpunt ondernemers: Het CDA wil minder regels en minder rompslomp voor ondernemers. Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. Bij toepassing van aanbestedingsregels dienen ook MKB-bedrijven een reële kans te krijgen op een opdracht van de overheid. Daarbij dient de EU regelgeving niet strenger te worden toegepast dan noodzakelijk.

Europese Unie

Standpunt EU: De Europese Unie heeft Nederland veel te bieden. We hebben als exportland veel voordeel van de interne markt en de euro. Zonder Europa zou onze welvaart een stuk minder zijn. Wij vinden dat Europa zich niet met binnenlandse zaken van de lidstaten moet bemoeien. Bestrijding van georganiseerde criminaliteit (zoals drugshandel, mensenhandel en prostitutienetwerken en cybercrime) vraagt om versterkte samenwerking van justitie en politie over de grens. De belangrijkste taak van Europa op dit moment is het aanpakken van de economische en financiële crisis. Het toezicht op het begrotingsbeleid van de EU-lidstaten moet verbeterd worden om in de toekomst een nieuwe eurocrisis te voorkomen. Daarnaast pleit het CDA voor Europees toezicht op het bankwezen.

Gezin

Standpunt familie: Wij zien families als het fundament voor onze samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een familie. De familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur.

Immigratie

Standpunt immigratie: Wij zijn streng voor immigranten die weinig zicht hebben op een goede toekomst in ons land. Echte vluchtelingen die voldoen aan de criteria en mensen die voor studie of werk naar Nederland komen zijn altijd welkom. Om te voorkomen dat mensen zonder toekomstperspectief langdurig in Nederland verblijven, moeten de procedures zo worden ingericht dat de IND binnen zes maanden duidelijkheid verschaft.

Religie

Geen standpunt