STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van de VVD

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van VVD betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt economie: Daarom willen wij dat de overheid de economie niet in de weg zit. Daarom hameren wij erop dat het huishoudboekje van de overheid op orde moet zijn. Daarom willen wij lagere belastingen. Omdat de economie mensen de kans geeft om hun leven steeds iets beter te maken.

Energie

Standpunt energie: De VVD wil onafhankelijker worden en kiezen voor schone en hernieuwbare energie. Maar dan wel energie die betaalbaar blijft en waarmee we nog steeds kunnen koken, douchen en werken. Voorlopig betekent dat een combinatie van de bestaande energiebronnen, inclusief kernenergie.

Belasting

Standpunt belastingen: Nederlanders verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om zelf te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de belastingen omlaag, zodat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Daarnaast willen we het belastingstelsel eenvoudiger maken, zodat het weer voor iedereen begrijpelijk wordt.

Circulaire maatschappij

Standpunt afval: Veel afval is eigenlijk geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Dankzij recycling zijn er minder grondstoffen nodig, wat goed is voor het milieu.

Standpunt afval: De VVD wil daarom zo veel mogelijk aan recycling doen en belemmeringen wegnemen.

Vrije markt

Standpunt minder regels: Ondernemers creëren een bloeiende economie met veel banen. Dat is niet te danken aan de overheid, maar de overheid kan wel helpen. Door te zorgen voor veel minder regels.

Multinationals

Standpunt grote bedrijven: Ook grote bedrijven zijn heel belangrijk voor onze economie. Ze maken producten en diensten die we allemaal graag kopen. Ze zorgen voor heel veel banen. Ze bezorgen kleine bedrijven en startups opdrachten en dus omzet. En ze doen veel aan onderzoek en vernieuwing. Nederlandse multinationals horen bovendien bij de wereldtop op het gebied van milieubewust en verantwoord ondernemen. Wij zijn trots op de grote bedrijven die ons kleine landje heeft voortgebracht. Wij zijn bovendien trots dat veel grote bedrijven uit het buitenland ervoor kiezen om zich in Nederland te vestigen.

Europese Unie

Standpunt Europese Unie: De Europese Unie moet meer doen waar zij goed in is: het versterken van de economie en het creëren van banen. Maar Europa moet ook minder doen. Geen onnodige regels, geen geldverspilling en geen bemoeienis met onderwerpen die wij zelf wel kunnen regelen.

Gezin

Standpunt geen.

Immigratie

Standpunt immigratie: Wij willen een vreemdelingenbeleid dat streng en eerlijk is. Hoogopgeleide kenniswerkers zijn welkom om ons land en onze economie te versterken. Daar hebben we allemaal baat bij. Maar de aanhoudende toestroom van kansarme migranten leidt tot problemen. In onze wijken, op onze scholen en op de arbeidsmarkt. Wij willen de toestroom van kansarme migranten daarom stoppen.

Religie

Standpunt religie: Wij vinden dat de overheid neutraal moet staan ten opzichte van religie. Die neutrale houding betekent ook dat de overheid geen subsidie geeft aan gebedshuizen, geloofsgemeenschappen, religieuze activiteiten en dialogen tussen vertegenwoordigers van religie. Dat is ook in het belang van de religies zelf. Op die manier kan geen enkele religie worden voorgetrokken of achtergesteld door de overheid.