STEMWIJZER
voor de toekomst


Wat is de ecologische voetafdruk?


De ecologische voetafdruk meet de oppervlakte biologisch productieve ruim­te die nodig is om in de behoeftes van een persoon, een stad of een land te voor­zien. Daarbij wordt als rekeneenheid gewerkt met de optelsom van bioproduc­tieve grond, uitgedrukt in hectaren of vierkante meter. Bioproductieve grond is geschikt voor productie van biomassa door fotosynthese. Zes soorten bioproductieve grond worden in rekening gebracht:

  • Landbouwgrond (akkerland): gebruikt voor de productie van plantaardige producten voor voedsel, veevoeder, vezels (katoen), rubber, enz.
  • Grasland (weidegrond): grond die geschikt is voor de aanmaak van dierlijke producten zoals vlees, melk, wol, leer, enz.
  • Bossen: voor de productie van hout, brandstof, papier, enz. Zowel natuurlijke als aangeplante bossen worden hierbij gerekend.
  • Visgronden: wateroppervlakte, geschikt voor het vangen en kweken van vis en andere dieren zoals mosselen enz.
  • Bebouwde grond: voor huizen, straten, infrastructuur, winkels, fabrieken, enz. Grond die nodig is voor het opwekken van zonne-energie of energie van wind- en waterkracht is hier ook inbegrepen.
  • Het energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen wordt omgezet in de productieve oppervlakte die nodig is om de CO2-uitstoot te absorberen, zodat geen CO2 wordt toegevoegd aan de reeds in de atmosfeer aanwezige CO2. Omdat de oceanen ongeveer 35% van deze uitstoot opnemen, rekent men dit energieverbruik slechts voor 65% aan.

Biodiversiteit is het stuk van de vruchtbare planeet dat nodig is om dieren en planten te laten overleven.

Grote delen van de aarde zijn niet bioproductief, bijvoorbeeld woestijnen en ijs­vlakten. In totaal zijn er momenteel 11,2 miljard hectare bioproductieve ruimte op aarde beschikbaar. Per persoon komt dat op 1,8 ha. Er zijn nog andere levensvormen op deze aardbol. De Ver­enigde Naties stellen dat we minimaal 12 procent van de biopro­ductieve aarde moeten voorbehouden voor fauna en flora (de biodiversiviteit). Het ‘beschikbare aandeel’ van 1,6 hectare is dan voor de mens; het duurzame niveau. Als alle bewoners van de planeet binnen die voetafdruk blijven, wordt de aarde duurzaam gebruikt. Volgens sommigen moeten we veel meer dan 12 procent van de bruikbare oppervlakte reserveren voor dieren en planten. In dat geval wordt de ruimte die wij kunnen gebruiken, nog kleiner. Toename van de bevolking zal de beschikbare voetafdruk laten krimpen.