STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder? (Midas Dekker)

De website is transparant. Standpunten van de partijen zijn vermeld en kunnen via links gecontroleerd worden. De genoemde maatregelen zijn duidelijk uitgelegd en voorzien van achtergrondinformatie en referenties. Deze stemwijzer is geschikt voor 2e Kamer-, Europa-, Staten- en gemeente verkiezingen.
Waarom: Wij tasten het fundament van ons welzijn aan met onze jacht op geluk. Steeds nieuwe materiële consumptie is nodig om ons maatschappelijk te ontplooien. Echter, we worden er niet gelukkiger van. Ons consumptiepatroon veroorzaakt een onomkeerbare klimaatverandering. Een blijvende en gedeelde welvaart is niet meer te handhaven. Welke alternatieven zijn er om goed te kunnen leven zonder steeds maar weer nieuw materiële dingen te moeten aanschaffen. De website laat zien wat nodig is om een overstap naar een ecologische macro-economie in gang te zetten; een goed leven op een eindige planeet. Alleen de politiek kan de eisen vastleggen hoe deze grootschalige overstap plaats gaat vinden. De standpunten van de grootste politieke partijen zijn vergeleken met deze eisen; de stemwijzer. De website is een literatuurstudie: een zoektocht naar een duurzame wereld.

Auteur: De auteur van deze website is Martin Vis. Met de opleiding technische natuurkunde werkzaam geweest in de ontwikkeling van waterwinning, petrochemie, oliewinning en het onderhoud van schepen.

Contact: Op- en aanmerkingen zijn zeer welkom: info@stemwijzervoordetoekomst.nl

Literatuuroverzicht: Referenties zijn door de hele website heen te vinden.

Klimaat:

Energie:

Economie:

Bevolking:

Algemeen: