STEMWIJZER
voor de toekomst


Een duurzame economie


Samenvatting: Een duurzame economie is een circulaire economie. Wij gaan dan anders om met productiviteit, winstgevendheid, bezit en controle over de verdeling van rendementen. Voor de omslag is in ieder geval nodig:

 1. Stel ecologische grenzen aan menselijke activiteiten; hoeveel CO2, hoeveel grondstoffen, hoeveel ruimte etc. voor onze aarde en per land en eventueel per persoon.
 2. De politiek stuurt niet op maximaal BBP maar op maximaal welzijn (werkgelegenheid). Het Britse parlement heeft daar de eerste stappen al voor gezet.
 3. De consument is meer bezig met immateriële bevrediging dan met materiële bevrediging.

Ons dagelijks werk verandert ook. Werk in een duurzame economie draagt positief bij aan onze ontplooiing, voorziet op een behoorlijk niveau in ons levensonderhoud en verbruikt weinig grondstoffen en energie. Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat wij kortere werkweken en minder werkloosheid zullen hebben.

De principes

 1. De vrije markt alleen baseren op winst maken gaat fout; zie multinationals. De globalisatie moet verminderen. De globalisatie neemt direct af zodra de noodzakelijke belastingen op fossiele brandstoffen worden ingevoerd. Landen kunnen dan weer de democratische waarden van het volk nastreven.
 2. Nieuwe financiële instrumenten beoordelen op nut en noodzaak voor de lange termijn. Financiële Instrumenten voor alleen de korte termijn winstgevendheid verbieden.
 3. Het duurzame economische stelsel niet alleen baseren op winst maken maar ook op vertrouwen, solidariteit, eerlijkheid en samenwerking. Belonen van energiebesparingen, opleidingen en ouderenzorg en het handelen in korte termijn winsten stopzetten.
 4. Mensen betalen naar wat ze verdienen. Nivellering salarissen door een minimum en een maximum salaris in te voeren. Daartussen doet het vrije markt denken zijn werk.
 5. Bij belasting op fossiele brandstoffen zal de productie van goederen meer lokaal worden.
 6. Beter evenwicht tussen financiële en reële wereld. Kapitaalverkeer afremmen. Lange termijn investeringen en reële groei stimuleren, heffingen op financiële transacties, beperking grensoverschrijdend kapitaalverkeer, strenge beperkingen fusies en overnames,
 7. De overheid moet groter en actiever worden. Overheidsinterventies zijn nodig op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, opleidingen, deelname risicovolle projecten met een hoog maatschappelijk nut, ruimte voor startende bedrijven etc.
 8. Ontwikkelingslanden minder beperkingen opleggen, levert een snellere vooruitgang op dan ontwikkelingsgeld sturen.

Bron: “23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme” door Ha-Joon Chang

Welzijn

Bij een economie zonder groei zal de consumptiemaatschappij voorbij zijn. Voornamelijk de materialen voor een redelijk levensonderhoud zullen aangeschaft kunnen worden.

Welzijn - Inkomen

In de grafiek wordt duidelijk dat geluk en tevredenheid (welzijn) niet almaar toenemen bij meer inkomen. Ons welzijn kan redelijk stabiel blijven ook als ons salaris gehalveerd wordt (zie bovenstaande grafiek van World Watch Institute - Inglehart en Klingemann 2000). Wij kunnen dan even gelukkig zijn als nu; misschien zelfs gelukkiger. Geluk wordt dan niet gedicteerd door materiële status maar door immateriële zaken. Levenskunst kan daarbij helpen.

Bron: Welvaart zonder groei (economie voor een eindige planeet) van Tim Jackson. Tim Jackson was voorzitter van sectie economie van de Britse Sustainable Development Commission.